Център за Ранно Детско Развитие Монтесори, Пловдив

Центърът за Ранно Детско Развитие и Превенция на Обучителни Трудности е функциониращо звено към действащия от края на 2007-ма година Център С–ИВВЕНА, утвърден в работата си с деца от всички възрастови групи, както и обучение на родители и специалисти от цялата страна по проблемите и особеностите на детското развитие, начините за тяхното ефективно и трайно преодоляване.

logo (5).jpg

Реклама

Център за Ранно Детско Развитие Монтесори, Пловдив

Центърът за Ранно Детско Развитие и Превенция на Обучителни Трудности е функциониращо звено към действащия от края на 2007-ма година Център С–ИВВЕНА, утвърден в работата си с деца от всички възрастови групи, както и обучение на родители и специалисти от цялата страна по проблемите и особеностите на детското развитие, начините за тяхното ефективно и трайно преодоляване.

logo (3).jpg

Център за Ранно Детско Развитие Монтесори, Пловдив

Центърът за Ранно Детско Развитие и Превенция на Обучителни Трудности е функциониращо звено към действащия от края на 2007-ма година Център С–ИВВЕНА, утвърден в работата си с деца от всички възрастови групи, както и обучение на родители и специалисти от цялата страна по проблемите и особеностите на детското развитие, начините за тяхното ефективно и трайно преодоляване

logo (13)

Център за Ранно Детско Развитие Монтесори, Пловдив

Центърът за Ранно Детско Развитие и Превенция на Обучителни Трудности е функциониращо звено към действащия от края на 2007-ма година Център С–ИВВЕНА, утвърден в работата си с деца от всички възрастови групи, както и обучение на родители и специалисти от цялата страна по проблемите и особеностите на детското развитие, начините за тяхното ефективно и трайно преодоляване.

 

logo (6)

Център за Ранно Детско Развитие Монтесори, Пловдив

Центърът за Ранно Детско Развитие и Превенция на Обучителни Трудности е функциониращо звено към действащия от края на 2007-ма година Център С–ИВВЕНА, утвърден в работата си с деца от всички възрастови групи, както и обучение на родители и специалисти от цялата страна по проблемите и особеностите на детското развитие, начините за тяхното ефективно и трайно преодоляване.

logo (12)

Център за Ранно Детско Развитие Монтесори, Пловдив

Центърът за Ранно Детско Развитие и Превенция на Обучителни Трудности е функциониращо звено към действащия от края на 2007-ма година Център С–ИВВЕНА, утвърден в работата си с деца от всички възрастови групи, както и обучение на родители и специалисти от цялата страна по проблемите и особеностите на детското развитие, начините за тяхното ефективно и трайно преодоляване.

 logo (11)
Работата на висококвалифицирания екип от педагози и специалисти по ранно детско развитие в Центъра е насочена към подпомагане и разгръщане на пълния детски потенциал, използвайки най-сензитивния и благоприятен период за неговото развитие – възрастта от 1,5 до 5 години и основавайки се на принципите за обучение и възпитание на Монтесори метода.

Център за Ранно Детско Развитие Монтесори, Пловдив

Центърът за Ранно Детско Развитие и Превенция на Обучителни Трудности е функциониращо звено към действащия от края на 2007-ма година Център С–ИВВЕНА, утвърден в работата си с деца от всички възрастови групи, както и обучение на родители и специалисти от цялата страна по проблемите и особеностите на детското развитие, начините за тяхното ефективно и трайно преодоляване.

 logo (11)

Работата на висококвалифицирания екип от педагози и специалисти по ранно детско развитие в Центъра е насочена към подпомагане и разгръщане на пълния детски потенциал, използвайки най-сензитивния и благоприятен период за неговото развитие – възрастта от 1,5 до 5 години и основавайки се на принципите за обучение и възпитание на Монтесори метода.

Център за Ранно Детско Развитие Монтесори, Пловдив

Центърът за Ранно Детско Развитие и Превенция на Обучителни Трудности е функциониращо звено към действащия от края на 2007-ма година Център С–ИВВЕНА.

logo (10)

Центърът е утвърден в работата си с деца от всички възрастови групи, както и обучение на родители и специалисти от цялата страна по проблемите и особеностите на детското развитие, начините за тяхното ефективно и трайно преодоляване.

Център за Ранно Детско Развитие Монтесори, Пловдив

ТЪРСИТЕ НАЙ-ДОБОТО ЗА СВОЕТО ДЕТЕ И ИСКАТЕ ДА МУ ОСИГУРИТЕ ПОДХОДЯЩА СРЕДА ЗА РАЗВИТИЕ?

logo (3)

Специализиран Център за Ранно Детско Развитие  „ДЕЦАТА ОБИЧАТ МОНТЕСОРИ“,  Ви осигурява всичко това!