Център за професионално обучение Лина

Център за обучение Лина работи с квалифицирани преподаватели, които преподават по най-новите програми за обучение. Центърът подготвя кадрите по 10 професии, и част от професии, съобразявайки се с европейските стандарти в отделните сфери на дейност.

Реклама