Частна детска градина Немо, София

Частна детска градина “Немо” е създадена през 2006 г. от Надежда Караманска и Моника Петрова с мисията: Да отглежда и възпитава децата с много музика, като събуди у тях радостта от общуването с нея.

logo (7).jpg

Реклама

Частна детска градина Немо, София

Частна детска градина “Немо” е създадена през 2006 г. от Надежда Караманска и Моника Петрова с мисията: Да отглежда и възпитава децата с много музика, като събуди у тях радостта от общуването с нея.

logo (10).jpg

Частна детска градина Немо, София

Частна детска градина “Немо” е създадена през 2006 г. от Надежда Караманска и Моника Петрова с мисията: Да отглежда и възпитава децата с много музика, като събуди у тях радостта от общуването с нея.

logo.jpg

Частна детска градина Немо, София

Частна детска градина “Немо” е създадена през 2006 г. от Надежда Караманска и Моника Петрова с мисията: Да отглежда и възпитава децата с много музика, като събуди у тях радостта от общуването с нея.

 logo (13)

Децата от детска градина Немо черпят с пълни шепи от опита и рутината на преподавателите с по-дълъг педагогически стаж, както и от ентусиазма и енергията на младите колеги.

Частна детска градина Немо, София

Децата от детска градина Немо черпят с пълни шепи от опита и рутината на преподавателите с по-дълъг педагогически стаж, както и от ентусиазма и енергията на младите колеги.

logo (14)

 

Частна детска градина “Немо” е създадена през 2006 г. от Надежда Караманска и Моника Петрова с мисията: Да отглежда и възпитава децата с много музика, като събуди у тях радостта от общуването с нея.